Lyčkopis

Bezpečně do školy? Nejen to řešili rodiče na rodičovské radě

Bezpečná cesta do školy. To je projekt spolku Pražské matky, který usiluje o o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky a o podporu takzvané udržitelné mobility. ZŠ Lyčkovo náměstí se do tohoto projektu zapojila společně s dalšími pražskými školami, například ZŠ Školní a ZŠ Na Beránku. Další čtyřicítka škol už má projekt za sebou a dopravní situaci v jejich okolí se podařilo reálně zlepšit.

V rámci projektu se budou mapovat každodenní cesty dětí, identifikovat nebezpečná nebo problematická místa a postupně se bude usilovat o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Dále má být kupříkladu podporována doprava dětí do školy pěšky, na koloběžkách či kolech a podobně.

Aby projednali úskalí s dopravní situací okolo Lyčkova náměstí spojená, sešli se v pondělí 23. dubna zástupci sdružení Pražské matky s rodičovskou radou, kde jeden rodič zastupuje zákonné zástupce z každé třídy. Jednání byl samozřejmě přítomen i ředitel školy Mgr. Jan Korda.

Některá dopravní opatření se už v okolí školy povedlo prosadit, například uzavření komunikace přímo před školou pro průjezd aut. Stále však chybí například pěší přechod přes ulici Křižíkova v úrovni náměstí, který je odmítán městskou částí i policií vzhledem k tomu, že jde o obytnou zónu. Rodiče se velmi obávají také dopravního zatížení spojeného s nadcházejícím otevřením administrativní budovy Butterfly za školou.

V nadcházejících týdnech budou dotazníkovým šetřením sesbírána data jak od žáků, tak od rodičů. S výsledky bude pracovat dopravní projektant, který navrhne potřebné změny. Ty se následně Pražské matky pokusí ve spolupráci s městskou částí prosadit. V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit. Jednou z nich bude například pěší den.

Přidat komentář