Lyčkopis

Letos svítil i Karlín

Velmi oblíbený festival světla proběhl znovu i letos. Signal festival zapojil tentokrát i Karlín!

Signal festival neboli festival světla a moderních technologií má nabídnout ukázku uměleckých a mimouměleckých oborů. Už šestý ročník festivalu probíhal opět na podzim, od 11. do 14.10.2018. Představil tentokrát tři hlavní trasy, které vedly centrem, Vinohrady a Karlínem. Letošní ročník reagoval na téma 100. výročí od založení československé republiky. Instalace poukazovaly na další roky naší existence.

V Karlíně se nacházelo celkem pět stanovišť. Na Karlínském náměstí přímo na zemi jste mohli spatřit stavební prvky, které najdete na kostele sv. Cyrila a Metoděje. Přímo na budově kostela pak probíhal samotný videomapping. Další instalace se nacházela v Pobřežní ulici na kancelářské budově Main Point, kde byl pomocí světelných LED tyčí zvýrazněn fyzikální jev vlnění. V kasárnách jste si mohli zakoupit lístek a společně s 3D brýlemi sledovat projekci s názvem Biofilms. Instalace v Bar/áku se zaobírala vlastnostmi černé díry a v Hauch Gallery jste mohli vidět instalaci švýcarského umělce, který využívá a představuje okázalost běžných a každodenně používaných předmětů.

Signal festival sklidil velký úspěch i v Karlíně a doufáme, že příští rok sem zavítá znovu.

Přidat komentář