Lyčkopis

Osmáci z Prahy 8 pilovali angličtinu „na ostrovech“

Hned dvě stovky žáků osmých tříd základních škol Prahy 8 se v květnu tohoto roku vypravily na 14 dní do Velké Británie na jazykový pobyt. Stáž v Hastings a Torbay jim plně hradila městská část Praha 8. Radnice takto podporuje komunikační znalosti dětí v nejdůležitějším jazyku dnešní doby, angličtině. Projekt jazykového pobytu ve Spojeném království zahájila naše městská část loni, kdy do Anglie poprvé vyjelo sto dětí. Letos jich už byl dvojnásobek!

„Znalost anglického jazyka alespoň na základní komunikační úrovni je dnes chápána jako samozřejmost. Jazyk se přitom dá nejlépe naučit v zemi, kde se užívá jako úřední. Z tohoto důvodu jsme loni rozjeli projekt jazykového vzdělávání žáků našich základních škol v anglických městech Hastings a Torbay,“ popisuje radní pro školství Anna Kroutil a dodává, že účastníci měli pobyt zdarma: „Celý program zajišťovala Student Agency, přičemž pro naše žáky byl ze 100 % hrazen radnicí osmé městské části. Podporujeme tak kvalitní vzdělávání dětí z našich škol.“ Jazyková stáž navazuje na mimořádně úspěšný projekt pro 100 žáků v roce 2017. „Podařilo se nám zajistit dostatek finančních prostředků, které nám umožnil podpořit dvojnásobný počet žáků. Na jazykový pobyt jsme jich tak byli schopni letos vyslat hned 200,“ neskrývá spokojenost místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner.

První stovka žáků odjela letos do Hastings a Torbay 5. května, druhá polovina pak 20. května. Dvoutýdenní jazykový pobyt obsahoval 40 lekcí angličtiny, ubytování po 2–4 v hostitelských rodinách, stravování a pochopitelně dopravu. Součástí vzdělávacího pobytu byl i bohatý doprovodný program, například výlet do Londýna. Žákům bylo rovněž zajištěno komplexní pojištění. „Jazykovým pobytem však naše snaha připravit děti na budoucí globální pracovní trh nekončí. O loňských letních prázdninách jsme zmodernizovali drtivou většinu odborných učeben, tedy i těch jazykových. Moderní vybavení a skvělé zázemí umožní našim dětem další kvalitní výuku jazyka, samozřejmě nejen angličtiny,“ doplňuje místostarosta Fichtner.

Jazykového pobytu letos se zúčastnilo celkem 200 žáků osmých tříd a 16 doprovázejících pedagogů. Do projektu se v tomto školním roce zapojilo všech 15 základních škol Prahy 8 – ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ a MŠ Petra Strozziho, ZŠ Palmovka, ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ a MŠ U Školské zahrady, ZŠ a MŠ Na Slovance, ZŠ Burešova, ZŠ Žernosecká, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Na Šutce, ZŠ a MŠ Ústavní, ZŠ a MŠ Dolákova, ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého a ZŠ Libčická.

Přímořské letovisko Hastings v hrabství Východní Sussex je známé nejen svými oblázkovými plážemi, ale především místem, kde se v roce 1066 odehrála asi nejvýznamnější bitva anglických dějin. Torbay je městský obvod v hrabství Devon, díky písečným plážím si celá oblast vysloužila název Anglická riviéra.

Převzato z měsíčníku Osmička.

Přidat komentář