Lyčkopis

Příběhy našich sousedů: Pamětnicí byla paní knihovnice

Naše škola nabízí předmět historický seminář, v rámci kterého jsme se věnovali po celou část školního roku projektu, Příběhy našich sousedů. Letos se do této akce zapojily hned dvě skupiny.

Na začátku tohoto projektu jsme si vybrali pamětníci. Naší volbou byla školní knihovnice Hana Pechová. V době svého mládí pracovala v hudebním vydavatelstvím Supraphon. Sešli jsme se u ní doma, kde nám vyprávěla nejsilnější zážitky z jejího
života, dozvěděli jsme se i její životní motto. Bylo to tam velmi útulné a hezké.

Následně jsme se pustili do psaní scénáře, ve kterém jsme ty nejzajímavější zážitky zmínili. V rámci dokumentování jsme sepsali i celý její životopis. Další krok vedl do Reginy, budovy Českého rozhlasu, kde jsme pod odborným vedením místních rozhlasových pracovníků namluvili průvodní slovo k závěrečné prezentaci. Byli jsme překvapeni, jak dlouho trvá nahrát pár vět, ale i tak to bylo velmi obohacující.

Když jsme odevzdali všechny potřebné materiály, následovala veřejná prezentace, která se konala 4. března 2019 v Kulturním domě Krakov. V rámci naší prezentace jsme zmínili, jak tento celý projekt probíhal a nechybělo ani poděkování paní Pechové, kdy jsme ji předali i květinu. Jednotlivé výstupy hodnotila porota. Na prvním místě se umístila ZŠ Glowackého, která své vystoupení obohatila i o stínové divadlo.

Celý projekt Příběhy našich sousedů zaštiťuje organizace Post Bellum a v celé republice se do něj zapojilo několik tisíc žáků s více jak sedmi stovkami pamětnických příběhů. Akce se koná každý rok a proto doufáme, že naše účast nebyla poslední.

Editor: Mgr. Michaela Smolařová
Foto: Aneta Hanzalová, Mgr. Jindřiška Šafková, web soutěže

Přidat komentář