Lyčkopis

Setkání s poezií

Ve čtvrtek 7. února proběhlo v divadélku naší školy školní kolo Poetického setkání. Za příjemné účasti rodičů, kolegů učitelů a žáků jsme si v příjemné atmosféře vyslechli krásné recitátorské výkony, při kterých jsme se nejen zasmáli, ale také nám někdy vehnaly slzy do očí. Poděkování patří učitelům i rodičům, kteří se s dětmi na přípravě básniček podíleli. Za plné publikum divadélka patří poděkování opět rodičům, kolegům učitelům i panu řediteli, kteří přišli recitátory podpořit. Největší poděkování patří vystupujícím dětem, které přišly recitovat a zpříjemnily nám všem čtvrteční odpoledne. Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat postupující, kteří by naši školu reprezentovali v obvodním kole.

Nakonec budeme všichni držet palce:Viktorce Sladké (3. C), Matyáši Ludvíkovi (3. D), Břéťovi Vrbovi a Karin Křížové (4. A), Kryštofu Vilgusovi (7. A), Klárce Černické (6. A), Čeňku Kozákovi a Báře Talpové (8. A). Recitovat básničky v obvodním kole budou 18. a 19. března.

Výsledky 1. kategorie | Výsledky 2. kategorie

Přidat komentář