Lyčkopis

Školní časopis roku: web Lyčkopisu uspěl v kraji

Lyčkopis pro vás už rok vydává své články formou webového magazínu, proto se jeho redaktoři, členové Mediálního klubu, vydali 4. května na Vyšší odbornou školu publicistiky, kde se konalo vyhlášení krajského kola soutěže Školní časopis roku.

Školní časopis roku je soutěž pořádaná Asociací středoškolských klubů ČR. Koná se pravidelně a vyhlašována je jak kategorie tištěných časopisů, tak webových magazínů. Lyčkopis se této soutěže zúčastnil letos poprvé a s překvapením získal hned první místo v celé Praze! Navíc si redaktoři odnesli i diplomy za obsah, grafiku a titulní stránku.

V rámci programu byla připravena také řada workshopů. Naše výprava se zaměřila na základy práce s hlasem, moderování i mobilní žurnalistiku. To je stále se rozvíjející trend nejen ve školních časopisech, ale i v profesionálních médiích – fotografování nebo natáčení na mobilní telefony.

Úspěch v podobě prvního místa by určitě nebyl možný bez všech, kteří se na tvorbě Lyčkopisu podílí v čele se členy Mediálního klubu. Poděkování také patří všem přispěvatelům z řad učitelů nebo dalších žáků školy. Republikové kolo bude následovat v listopadu v Brně.

Foto: Vyšší odborná škola publicistiky

Slovo vedoucích Mediálního klubu

Velké díky a pochvala patří hlavně členům Mediálního klubu - Kryštofu Viglusovi (6.A), Aničce Bartoníčkové, Boyanu Malinovovi, Vaškovi Zachariášovi (7.C) a také stálým příspěvatelům: Anetě Hanzalové (7.B), Ondrovi Kohlovi (7.C) a z řad učitelů především Bc. Ondřeji Černému, Mgr. Marcele Bílé, Mgr. Petru Tichému a samozřejmě vedení školy za podporu.
Mgr. Michaela Smolařová, Matouš Ettler

 

Přidat komentář